Brief aan de Gemeenteraad (bericht oktober 2022)

Bij de Gemeenteraad ligt een brief van het Bestuur van het Buurthuis waarin wij uitleggen hoe het buurtwerk ons voor ogen staat en hoe zich dit verhoudt met onze huidige situatie. Een situatie waarin onze steeds stijgende financiële lasten ons beperken in de mogelijkheden een echt buurthuis te zijn. Zie hieronder de brief.

Brief_Gemeenteraad_Buurthuis_Voorhof