Stichting

Missie

Stichting Buurtwerk Voorhof II wil het welzijn bevorderen van de bewoners van de wijk Voorhof II in Delft, vooral van diegenen die het risico lopen in een sociaal isolement te geraken. Daartoe stimuleert zij onderlinge contacten door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten met een recreatief en/of educatief karakter waaraan wijkbewoners kunnen deelnemen.

Visie

In onze samenleving is al jarenlang sprake van individualisering: mensen komen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving te staan. Daaraan zitten zowel positieve als negatieve kanten: de mens kan zich ten opzichte van anderen als authentiek individu onderscheiden en meer zelfstandig zijn, maar moet ook in staat zijn om een plekje in die samenleving te veroveren en te behouden. Dat lukt niet iedereen, waardoor meer en meer mensen van de samenleving dreigen te worden buitengesloten.

Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Om die reden verwacht Stichting Buurtwerk Voorhof II dat er ook in de toekomst in de wijk Voorhof II in Delft – zeker gezien de demografische samenstelling van die wijk (naar verhouding veel alleenstaanden, eenoudergezinnen en senioren) – mensen zullen wonen voor wie een regelmatig bezoek aan Buurthuis Het Voorhof een belangrijke rol zal spelen in hun welbevinden en hun vermogen om zich in de samenleving te handhaven. De Stichting wil blijven bevorderen dat het Buurthuis zekerheid biedt aan de buurtbewoners die daaraan behoefte hebben en een vaste bindende factor is in hun dagelijks leven.

Bestuur Stichting Buurtwerk Voorhof II

Voorzitter

Ewoud van Luik

Penningmeester

Ewoud van Luik

Secretaris

Willem-Jan Huntjens

Bestuurslid

Anke van der Breggen

Vrijwilligers

  • Marianne Brounne
  • Edon van Huizen
  • Cora Knoester
  • Maaike Uijthoven